Danmarks Rovfugle

 

 

   

 

 

 

NYT undslupne falkonér-falke

 

 

links til

 Kirkeuglen i Danmark og Danmarks Ugler.

 

 Aktuelle nyheder og efterlysninger

 

Her bringes aktuelle nyheder om danske rovfugle - nyhederne er dog af en karakter som ikke vil kunne skabe forstyrrelser i rovfuglenes yngletid.

 

DECEMBER 2009

 

31.december 2009

GODT NYTÅR

 

Jagtfalken stadig i området ved Tystrup-Bavelse sø. I dag kl. 13.45 nær landsbyen Kagstrup mellem Skelby og Herlufmagle (B.Micho Møller)

 

29.december 2009

Begge gamle Havørne i et af deres siddetræer ved Tystrup sø (B.Holm-Petersen, Ole Jenesen, H.Wejdling). Jagtfalk 1K set langs Palmevænget og Kastrup Storskov (ca. 13.30). (B.Micho Møller)

 

28.december 2009

Dear all

Please find attached our paper

 

 

Which has recently been published (see summary below) and which may be of interest to you.The paper will also be posted to our website

www.Raptor-Research.de

 

Summary 


In
2002 to 2005, nine Red Kites (two juveniles and seven adults) were fitted with solar-powered satellite transmitters (PTTs) in Thuringia (Germany) which, up to the end of 2008, enabled 2686 fixes to be made by Argos using the Doppler Phenomenon. Most locations were not very precise, but are adequate for studies of migratory behaviour. In total seven autumn migrations to Spain and four return journeys to the breeding area were tracked. Apart from one juvenile, which departed as early as August and required 47 days to reach Spain, migration began in the first half of October. Arrival in spring took place between 5 and 12 March. During migration to winter quarters the birds covered distances of between 1,450 and 2,320 km, for which
the adult birds required between 12 to 28 days. Spring migration, taking between 8 to 22 days, was somewhat quicker.

An adult female, which was tracked over five migration periods, spent both of the first two winters in the same area in south-west Spain and, in the third migration period, only flew as far as northern Spain. At the end of December a change in winter quarters of over 130 km took place. In the fourth year of the study it spent the winter in its breeding area. In the following year (2008) the female migrated a week earlier than in the first three years to western Spain, where it was found dead in December.

 

Three members of a family (the male and two juveniles) migrated separately and the juveniles sought out different wintering areas.


In addition to the telemetry results the transmitters provided further information on the individual identification of the Red Kites. By this means the ousting of a pair from the breeding area by other Red Kites was recorded and a female, monitored over a five year period, had at least four different partners in this time.

Of  the n ine birds fitted with transmitters, there were mortalities of seven kites, of two males and one female in the breeding area, a further male during m igration and both juveniles and an adult female in winter quarters. One female is still carrying the transmitter (summer 2009) and, since the transmitter was deployed at the age of three years, has successfully raised young annually for the past seven years. The PTT of the ninth bird has been removed when it was retrapped  

 

Happy New Year

Bernd Meyburg

 

BUMeyburg@aol.com

www.Raptor-research.de

 

18.december 2009

Så blev det vinter - og måske tillige en hvid jul- Vores formand er sneet inde i Kolding. Så jeg skrev til ham "sådan er det vel at bo i "Alperne" - ". Adressen er jo Brennerpasset og en af vejren tæt ved er Gothardpasset. !! Nå, han har så haft tid tænke på senere års besøg på Bornholm. Det er det kommet en mindre artikel ud af. Læs Rørhøgens yngleudbredelse på Bornholm.

 

12.december 2009

Antallet af Rød glente i Tissø-området er nu oppe på mindst 75 fugle. (G.Nielsen). Udviklingen af både bestanden af ynglefugle og udviklingen af kollektiv vinterovernatning er beskrevet i kort artikel af Gerth Nielsen.

 

8.december 2009

Fra området øst for Tissø er antallet af overvintrende Rød glente nu 58 fugle (G.Nielsen)

 

7.december 2009

Fra Kolding-området meldes der om en Fiskeørn 4.december og i dag den 7.december er der også set Fiskeørn ved Tystrup sø (Kongskilde Møllesø og nordlige del af Tystrup sø). (J.Fyhn via P.Bomholt og B.M.Møller)

 

 

6.december 2009

På rovfugleturen ved Tissø og Åmose-området med Gerth Nielsen, blev de ca. 30 deltagere vidner til mange Røde glenter, 2 Kongeørn, Havørn, Musvåge, Vandrefalk, Tårnfalk og Blå Kærhøg.

Overnatningspladsen for Rød glente er nu blevet spliltet op i 3-4 pladser med een stor og mindst 2 mindre. Ialt 50-60 fugle. Endvidere er der opstået en mindre overnatningsplads mellem Slagelse og Sorø (6 fugle). Måske er der flere overnatningspladser end antaget?

 

5.december 2009

Fra Kolding-området er modtaget nnedenstående mail i dag.

Hej Per og Benth.
Jeg/vi har hermed fået tilladelsen fra Inger Kvistgård til at offentlig-gøre denne fantastiske og MEGET (hvad vi indtil videre har erfaret ang. haøvørne-adfærd) -sjældne oplevelse. Er der mon andre ude i landet/verden, som har oplevet dette i efterårsmånederne?

/Jan Fyhn

"Kære alle
    Jeg bliver altså bare nødt til at fortælle, hvor heldig, jeg var i eftermiddag, da jeg kørte en tur ud til Skibelund. Mellem Sdr. Stenderup og Lykkesgård var der pludselig over bilen et virvar af fugle: Masser af forskrækkede gæs, viber, stære, råger og krager. Da jeg holdt ind til siden, så jeg en havørn komme glidende lavt ovre fra engene. Den fortsatte et godt stykke op på rapsmarken, hvor jeg opdagede, at den anden voksne ørn sad. Heldigvis havde jeg min lille, men udmærkede fuglekikkert med. Alle de mange andre fugle forsvandt, bortset fra de to kæmper, omgivet af en lille flok (nok også nysgerrige) råger og krager og en meget nærgående skade. Den næste 1½ time tilbragte jeg med kikkerten for øjnene, - bortset fra, da en mand i en rød varevogn stoppede for at spørge, om jeg var OK!!!!. Det så ud som om ørnene opførte en langsom ceremoni på stedet, idet de stod ved siden af hinanden og drejede hovederne langsomt fra side til side synkromt. Kort efter parrede de sig, l-a-n-g-s-o-m-t og majestætisk. I lang tid lignede det en stor, mørkebrun bunke med to lyse hoveder med de enorme, gule næb, der bevægede sig, stadig langsomt. Derefter stod de et stykke tid med ca. ½ meter imellem sig og så hinanden dybt i øjnene, hvorefter de igen begyndte at vende hovederne synkromt. Efter ca. 1 time gav de sig til at nette fjerene. Det var bare en helt fantastisk oplevelse.


Kærlig hilsen fra Inger"

 

5.december 2009

Ved Tystrup sø kunne der i dag iagttages en del Havørne. I 1-2 K fugl sås over Tamosen ca. kl 10.30 under arrangement for Kongskilde Friluftsgård (TEMATUR OM KLIMFORANDRINGER). kl. 12.15 sås hele 6 Havørne i en skrue over Vestbrobyskov (2 og 4K-fugle) som forsvandt i nordvestlig retning. Kl. 12.30 var der familieidyl af områdets lokale Havørne, idet både han og hun og en af deres unger sad frit fremme på vintersædmark nær Tadse Møllegård.

 

 

 

 

1.december 2009

Kongeørnen får bedre beskyttelse i Scotland. Link om dette her. På samme hjemmeside omtales bl.a. også den hidtil ældste ringmærkede Kongeørn, der har levet vildt. Fremsendt af Jørgen Jensen.

 

Jack Orchel ( Selsetlake@aol.com ) of Galloway Nature and Heritage Trust, Scotland, 

saw this BBC news story about golden eagles and thought it would interest you.

Golden eagles in Scotland get better protection

 

Plans to increase protection for golden eagles are due to be announced by the Scottish government.

Environment Minister Roseanna Cunningham will give details of six new Special Protection Areas (SPAs) in the north and west of Scotland.

This will bring the number of SPAs in Scotland to 14.

 

 

NOVEMBER 2009

 

November er en af de måneder hvor aktiviteter blandt rovfuglene er lav - og for den sags skyld også blandt dem der kigger efter dem. Men måske var det noget at være med i Vinterfugletællinger. Se mere under Vinterbiotoper/Vintertællinger her på hjemmesiden.

 

29.november 2009

I dag er der også meldinger om Fiskeørn stadig ses i Tystrup-Bavelse sø (R.Johansen)

 

Fra Glænø-området meldes, at Havørne-parret ses næsten dagligt - enten ved redeområdet eller i en de nærliggende skove. Der er er også set andre Havørne i området den sidste uge - bl.a. Glænø Vesterfed og Sevedø og Basnæs Nor.

 

28.november 2009

Flere gange de sidste to uger har der været omtale af en kollektiv vinterovernatningsplad for Rød glente øst for Tissø. Det er faktisk tredje vinter i træk at dette forekommer. I 2007/2008 var der 6-7 fugle, i 2008/2009 var der op til 13-15 fugle og i denne "vinter" mindst 40 fugle.

 

27.november 2009

I dag sås der 6 forskellige Havørne ved Tystrup sø - 2 ad og 1 1K og af fremmede fugle en 3-4K og 2 2K fugle. (B.M.Møller og B.Holm-Petersen)

 

26.november 2009

Stadig mange Røde glenter ved den kollektive overnatningsplads øst for Tissø. I flg. G.Nielsen har antallet været helt oppe på 42 fugle i de sidste dag, og i dag mellem 14.45 og 16.00 sås også store antal. Deres flyven og leg frem og tilbage nær overnatningsstedet, gjorde at det var svært at få præcist tal for hvormange glenter der var. Der kunne dog flere gange ses både 36 og 38 i luften på een gang, men flere allerede havde sat sig til ro inde i skoven. (B.M.Møller). Gerth Nielsen afholder Rovfugletur i området den 6.december. Mødestedet er P-plads overfor Bromølle Kro (vejen mellem Slagelse og Jyderup) kl. 10.00. Forhåbentlig vil der også til denne tid være både ørne og glenter i området.

 

Mindre overnatningsplads er under etablering i den nordlige del af Sydjylland og en større overnatningsplads i Slesvig syd for grænsen er også blevet meddelt til medlemmer af Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle. (P.Bomholt) 

 

25.november 2009

Stadig en fremmed Havørn ved Tystrup sø - en 2K fugl. (B.Holm-Petersen)

 

24.november 2009

Fiskeørn set fiskende om eftermiddagen i Tystup-Bavelse sø nær gennemløbet mellem Tystup og Bavelse sø. (O.Hansen og R.Johansen)

 

 

22.november 2009

Fra området øst for Tissø meldes der i dag om 2 1K Kongeørne. Overnatining af Rød glente i samme område er nået op på i alt 36 fugle. (G.Nielsen)

 

22.november 2009

I Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle findes der også personer med kunstneriske talenter. Se tegninger af Jan Fyen fra sine studier af Havørnen ved Sdr.Stenderup.

 

 

 

 

22.november 2009

I området øst for Tissø nær Buerup-Kattrup gods kunne der ses to 1K Kongeørne i dag. På trods af vejeret var de rimelige aktive. (G.Nielsen).

 

21.november 2009

Fiskeørne ved Tystrup sø kunne i dag ses ved søerne i det tidligere grusgravsområde på Ny Rytterbjerg ved Suserup skov og fiskende i en put-and-take sø ved Topshøj  (2-3 km  nord for Tystrup sø). Som endnu et tegn på det milde vejr i november, skal nævnes Dagpåfugleøje  og en enkelt Landsvale ved Tadse Mølle, Tystrup sø. (B.M.Møller m.fl.)

 

20.novemer 2009

I dag 6 forskellige Havørne, 2 Rød glente og den ene af de sidste dages Fiskeørn ved Tystrup sø

Fiskeørnen fiskede i Flodevig i den nordlige del af søen. Det milde vejr gør tilsyneladende, at den ikke har specielt travlt med at komme sydpå.

Ligeledes gør det milde vejr, at sommerfuglearter som Dagpåfugløje stadig kan ses flyvende - således hele tre eksemplarer ved Tadse Mølle ved Tystrup sø og Brun flagermus kunne flere ses jagende over Kongskilde Møllesø og omkring Hundesøen tæt ved Kongskilde, Tystrup sø. (B.M.Møller m.fl.)

 

19.november 2009

Jeg sender lige lidt til hjemmesiden fra vores tyske venner om forgiftning af Rød glente med Parathion
hilsen Per Bomholt

- Oprindelig meddelelse fra Hans Christensen Se mere på tysk i denne PDF-fil

 

19.november 2009

Begge Fiskeørne stadig i Tystrup sø - kl. 08.30 her til morgen sad begge i granner tæt søbredden i udkanten af Kellerødskov. Her har der været rimeligt læ for nattens storm.

 

18..november 2009

Stormen raser, træer vælter i aften. Så er november som mange husker det - blæsende, våd o.s.v.

Men så har man jo heldigvis internettet, til finde lidt om rovfugle. Torben Kure på Bornholm har nogle gode forbindelser. Klik på nedenstående link og læs om satellit-mærkede Havørn fra Finlandog hvis du vil svælge i gode Havørne-billeder fra Finland her i den mørke og blæsende tid, så se billedarkivet her. Jeg har ikke set noget lignende.

God fornøjelse og med håb om bedring af november-vejret.

Webmaster.

 

18.november 2009

Fiskeørn siddende i egetræ ved Tadse Mølleeng ved Tystrup sø kl. 08.00 (soveplads??). Fuglen var en ungfugl. Kl. 08.15 sås en anden Fiskeørn siddende i topppen af gran i udkanten af Kellerødskov i nordenden af Tystrup sø. Denne var uden brystbånd. Begge Fiskeørne ligner de to, der blev set i Tystrup sø´s nordlige del i går.

 

17.november 2009

2 Fiskeørne set fiskende langs Suserup skov og Kellerød skov i nordlige ende af Tystrup sø i mellem 12.45 og 13.00. Ene fugl var identisk med fuglen fra i går, og dan anden ligner mere en adult han, idet den intet brystbånd har. (B.M.Møller)

 

16.november 2009

Fiskeørnen set fiske i Møllesøen og Hundesøen ved Kongskilde, Tystrup sø om formiddagen. Fuglen har kraftigt brystbånde og med svage lyse bræmmer på dækfjer - sansynligvis 1K-fugl. (B.M.Møller)

også Fiskeørn ved St.Åmose nær Bromølle Kro - også denne fugl viser dragtkarakter som 1K-fugl. Fiskeørne ved Bromølle sås kl. ca. 09.30 (G.Nielsen) og det var samtidig med Fiskeørnen ved Kongskilde (08.45-10.00). Derfor er der mindst to forskellige Fiskeørn 1K i Det Vestsjællandske-område.

Fiskeørne fra Bromølle-området er tillige set flere steder i området - Stridsmølle m.m. den sidste uge (G.Nielsen).

Det er da ikke usandsynligt, at der evt. kan være flere Fiskeørne. November er stadig en lun måned med temperaturen på 10 gr.C eller mere.

 

Så ser du Fiskeørn her i november, så send os en mail på info@danmarksrovfugle.dk. Forsøg på indtastning i DOF-Basen bliver afvist som fejlbestemmelse eller lignende, idet Fiskeørn kan åbentbart ikke kan ses i Danmark i november (G.Nielsen).

 

15. november 2009

Fiskeørn stadig i Tystrup sø (H.J.Eistrup).

 

Mange har sikkert været forbi Nørager og Kløveshøj den seneste uge for at iagttage overnattende Rød glente. Antallet af Røde glente svinger lidt fra dag til dag, men ligger i størrelseaorden af 25-35 fugle (G.Nielsen og DOF-Vestsjælland (M.Bang). I dag iagttoges glenter fra Kløveshøj og i starten kunne der ses 5 fugle, men så kom en Vandrefalk tæt forbi træerne med glenterne og det fik 20 fugle op at flyve - de vendte senere tilbage ledsaget af mindst 5 nye tilflyvende glenter. (B.Holm-Petersen og B.M.Møller)

 

 

14. november 2009

Så er der igen fremmede Havørne ved Tystrup sø. Umiddelbart ligner de ikke nogen af dem, der er set igennem den sidste måned (B.Holm-Petersen)

 

11.november 2009

Fiskeørnen stadig i Tystrup-Bavelse sø (B.M.Møller)

 

7.november 2009

Også Fiskeørn i Tystrup-Bavelse sø denne dag (O.Hansen)

 

6.november 2009

Tystrup-Bavelse Naturpark havde i dag 2 Kongeørne, Havørne-familien samt en meget sen Fiskeørn (1K-fugl). (B.M.Møller).

 

28.oktober 2009

Selv om der stadig er både 2K - 4K Havørne der iøjeblikket gæster Tystrup-Bavelse Naturpark, så er der også iagttaget Havørne ved Holmegårds Mose/Gødstrup Engsø med samme alder. En af de sete er med stor sandsynlighed farvemærket i Tyskland i 2006 (4K). Også i Stigsnæs/Borreby/Skælskørområdet samt Åmose-området ses der jævnligt unge havørne.

 

26.oktober 2009

Fiskeørn fiskende i Kongskilde Møllesø ved nordenden af Tystrup sø. Tilsyneladende en adult han.(B.M.Møller).

 

25.oktober 2009

Tilsyneladende atter en fremmed Havørn på vej gennem Tystrup sø - en meget lys fugl, men stadig med mørke spidser på halefjer og stadig noget mørkt på næb. Ellers kunne den med siine gyldenbrune farve minde meget om en adult. Sandsynligvis 4K-fugl, men ikke identisk med en af de 2 4K-fugle, der sås i 13.-15.oktober. (B.M.Møller og B.Holm-Petersen).

 

24.oktober 2009

Kongeørn 1K-fugl er iagttaget dagligt i området øst for Tissø - Sæbygård, Selchausdal og Falkenberg. Den har været i området siden 12.oktober. Den 21. oktober sås den sammen med en adult Havørn, hvor Havørnen meget gerne ville have overtaget dens bytte. Havørnen fik overladt byttet da Kongeørnen var mæt, og derefter kom en Vandrefalk og ville se om der faldt lidt af Havørnen havde ædt (G.Nielsen)

 

23.oktober 2009

Læs mere om det nye Census-område for Havørn under NYE PROJEKTER og se endvidere 2 beretninger om Havørnene under Artikler fra 2000 og frem .

 

22.oktober 2009

Der kan forekomme mindre forstyrrelser ved visning af hjemmesiden p.g.a. opdatering og omlægning.

 

21.oktober 2009

Det er ikke nemt at aflæse farveringenes koder, men nu er det lykkedes for Erik Thomsen. Den hedder ikke 88 og 61, men B8 og 61 og på andet ben H010. Det er en af ungerne fra Stenderup ved Kolding, der nu holder til ved Brændegårdssøen på Fyn.

Men det kan nu også give lidt vanskeligheder at være Havørne - se selv disse fotos af Erik Thomsen.

 

 "Man ser lidt brugt ud til sidst!"

 

20.oktober 2009

Atter en dag med mange Havørne. Fra Brændegårdssøen på Fyn meldes om 5 ungfugle, hvor i hvert fald een af dem er en farvemærket ungfugl fra 2009. Den har koderne 88 og og 61 på årstalringen (E.Thomsen). Adulte fugleer ikke set ved Brændegårdssøen i dag. Ved Tystrup sø har der også været opvisning det meste af dagen, idet en 2K-fugl har vist sig det meste af dagen, 2 3-4K fugle om formiddagen, samt det adulte ynglepar og deres ene unge lod sig beskue på kortere afstand i lang tid. Hunnen fangede en fasan-høne som den senere overlod til ungen sidst på eftermiddagen. Der er blevet taget mange fotos af disse Havørne (B.Holm-Petersen og B.M.Møller). Fra Als kan T.Andersen melde om et Havørne-par som er ved at udkigge sig et nyt ynglested. Her er hannen farvemærket i Tyskland (Guld-farvet ring) men årstalringen er endnu ikke identificeret (T.Andersen og P.Bomholt)

 

B8 og 61 Stenrup-unge, Brændegårdssøen 12-10-2009 (Erik Thomsen)

 

Desuden sås 2-3 Fiskeørne fiskende i Tystrup sø - er ved at være ret sent på året.

 

 

18.oktober 2009

Så er det sket igen! Haderslev-Havørneparrets rede er faldet ned igen. Det er 5.te gang det er sket i de år den har ynglet ved Haderslev fjord. (E.thomsen og P.Bomholt).

 

17.oktober 2009

På Bornholm er der også et Havørne-par der holder til. Her er hannen farvemærket og kommer fra det svenske indland. se mere her 

 

 

16.oktober 2009

Havørne med farveringe fra Danmark i 2009 er iagttaget på Fyn i oktober. Desværre kan koder ikke ses, men måske kan ringmærkeren fra Zoologisk Museum finde frem til fuglenes oprindelse. se nogle billeder her

 

15.oktober 2009

Rød glente har gennem mange år været udsat for forgiftning med Parathion. Næsten siden den genindvandrede til Danmark, har der været enkelte tilfælde næsten hvert år. Det er dog ikke blevet bevist, at det eksemplar, der blev fundet under rede i 2009, havde været udsat for forgiftning med  Parathion.

Det er ikke kun i Danmark, man har set sådanne tilfælde. Læs mere om forholdene i Tyskland og forgiftning med Parathion.

 

14.oktober 2009

Kongeørnen ved Tystrup sø - i øvrigt en særdeledes flot 1K-fugl - passerede lavt over Frederikskilde skov kl. 10.10 om formiddagen. Har nu været i området i 5 dage. (B.M.Møller)

 

13.oktober 2009

Endnu en gang en fremmed Havørn ved Tystrup-Bavelse sø. En lettere sammentælling af de forskellige Havørne, der er set siden begyndelsen af august viser med foto (af de fleste), at der har været 16-18 forskellige Havørne i området. Dertil kommer yngleparret med de tre unger oven i. I dag var det en flot 4K-fugl der passerede tæt forbi den traditionelle observations/fotoplads. (B.Holm-Petersen og B.M.Møller) (se collage)

og.....

Kongeørn 1K er blevet iagttaget kl. 17.35 flyve til overnatning i vestlige del af Kastrup Storskov (telefonisk  A.Pedersen)

 

11.oktober 2009

Trækfugledagen

Den store Skrigeørn kunne ses udtrækkende ved Stignæs sammen med blandt andet godt 700 Musvåger. Se foto af skrigeørnen her.

 

10. oktober 2009

I dag så fire forskellige ørne-arter ved Tystrup-Bavelse sø. Ung Kongeørn i nordenden af Tystrup sø (O.Nielsen), flere af de lokale Havørne, 1-2 unge Fiskeørne (O.Nielsen, B.Holm-Petersen m.fl.) og sidst på dagen (ca. 17.00) en Stor Skrigeørn (B.M.Møller), der formentlig gik til overnatning i Næsbyholm Storskov.

 

9.oktober 2009

Til belysning af byttedyr hos Tårnfalk, har Jørgen Terp Laursen modtaget Tårnfalke-gylp fra Fejø, som et led i at undersøge Tårnfalkens byttedyr på større danske øer.  Hvis andre har kendskab til hvor der kan indsamles gylp fra de større danske øer, er man velkommen til at fremsende gylp til Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81B, 8220 Brabrand. Resultater af undersøgelse vil snart være at finde under Rovfugle arter - Tårnfalk .....

 

5.oktober 2009

I KASKELOT nr. 176 - Medlemsblad for Biologforbundet - kan man læse meget om rovfugle - både Havørn, Rød glente m.fl. samt om Census-områder. Arbejdsgruppens medlemmer - Frank Wille og Per Bomholt har givet der viden til informative artikler i KASKELOT nr. 176. Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle har fået et lille antal af nummeret, som sælges for 50. - kr til særlig interesserede, så længe eksemplarer haves. Henvendelse på info@danmarksrovfugle.dk 

 

1.oktober 2009

 

Fra udlandet - ITALIEN - Røde glente opdrættes og udsættes. Mere Rød glente og fodring af glenter.

 

rbundet

 

30.september 2009

NYHED

 

Video om "Gamle Røde og Jomfruen"

Her kan du se Finn Birkholm-Clausens lille videofil fra 2005 om Spurvehøge-parret kaldet "Gamle Røde og Jomfruen". Dette er et led i kommende del af Arbejdsgruppens for Danmarks Rovfugle vedrørende Naturformidling. 

 

29.september 2009

Havørne-parret på Bornholm, viser at den ene af fuglene er farvemærket i Sverige (indland) og årstalringe sandsanligvis er BLÅ eller GRØN, hvilket vil sige at fuglen er mærket i 2005 eller 2003. Dette er de foreløbige informationer efter foto af Torben Kure.

 

25.september 2009

Nye Havørne-par er under etablering i bl.a. Sydjylland og på Sjælland. De vil blive fuglt nøje af Arbejdsgruppens medlemmer og kontakter. Se billederne af hunnen i det ene par herunder. En af hannerne er farveringmærket i Tyskland.

 

Foto: Peter Mølgaard

 

24.september 2009

En Havørn blev fotograferet ved Grærup Langsø i Vestjylland. Denne var ringmærket og såvidt det kan ses på billedet er det en dansk mærket unge fra 2009. (www.Fugleognatur.dk)

 

17.september 2009

Nærmere studier af billederne af Havørnen fra Tystrup sø den 15.september viser, at fuglen er farveringmærket. Den er mærket i Tyskland i 2008, og således en 2K-fugl. Selvfølgelig kan den opholdt sig i Tystrup-Bavelse Naturpark siden 20.august, men taget i betragtning af der dagligt ses efter Havørne i området 6-8 timer dagligt burde den være iagttaget i den forgangne måned. Dog er der siden midten af august iagttaget min. 10 forskellige Havørne i Tystrup-Bavelse Naturpark, hvor "kun" 5 er lokale fugle. (Bente Holm-Petersen, Benth Micho Møller m.fl.)

 

15.september 2009

En yngre Havørn blev iagttaget og fotograferet ved Tystrup sø den 20.august. Det var ret speciel farvet og i stærk fældning. Nu dukkede den op igen i dag. Er der nogen der set den i mellemtiden et sted på Sjælland? Billeder herunder fra august er taget af Bente Holm-Petersen.

 

 

14.september 2009

 Fra Langeland - nærmere betegnet Nørreballe Nor -kan den ene af det formodentlige ynglepar af Havørn ses på www.fugleognatur.dk. En flot gammel fugl farvemærket (Tyskland). Billedet er taget af Klaus Bjarke Nielsen 6.september 2009.

 

Også em ung Havørn fra Alsønderup Enge kan ses på http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=75405.   Billedet er taget 14.sepember 2009 af Johan Christensen.

 

12.september 2009

En farvemærket Havørn blev i dag fotograferet i Borreby Mose af Torben Agentoft. Billedet kan ses på www.fugleognatur.dk. Når billedet forstørres op kan det ses at årstalkoden er hvid over rød (=2008), men landekoden er vanskeligere, men venstre ben har en rød ring nederst. Den kan enten være helt rød eller hvid over rød. Begge muligheder betyder at den er mærket i Finland. Det er den 2.nd finske Havørn obeserveret i Danmark inden for de sidste 3 uger - forrige blev fotograferet ved Brændegårdssøen på Fyn.

 

2.september 2009

Nyt om rovfugle i Europa - nye hjemmesider og succes hos Kejserørn og studier af Slagfalk

Meget godt år for Kejserørn i Bulgarien

31. August 2009

Ynglesæsonen 2009 var god for Kejserørn i Bulgarien. 20 unger er blevet udruget, som er en ny rekord. 6 af rederne blev bevogtet af frivillige i Bulgarske forbund til beskyttelse af fugle og 8 unge ørne er udfløjet fra disse reder.
7 af de 20 unge ørne er blevet mærket med satellitsendere for at få mere viden om deres overlevelse og bevægelser.

Det er en anden god nyhed. En anden rekord blev opnået i Østrig, hvor 4 succesfulde par opfostrede 9 unger. Dette er en succesrate på 2,25 unge/vellykket par.

Mere information om de gode nyheder fra Bulgarien:
Vellykkede ynglesæson for Imperial Eagles i Bulgarien

Ungarsk Slagfalk i Spanien

30. August 2009

Slagfalk Falco cherrug er en globalt truede rovfuglearter. I Europa er der kun omkring 450 ynglepar. I løbet af de seneste år er befolkningen i Ungarn, Østrig og Slovakiet øget.
For at lære mere om den truede falk og dens biologi, er nogle Slagfalke i Ungarn er blevet udstyret med en satellitsender. Dette gør det muligt at få eksakt viden om flytninger af fugle. Hvis en fugl dør, kan dødsårsagen ofte findes. Dette giver afgørende oplysninger for beskyttelses-projekter.

Nærmere oplysninger om dette arbejde kan findes på projektets hjemmeside.

En meget interessant sprednings-rute blev iagttaget af en unge (hun) Slagfalk, der tog til Spanien og har allerede opholdt sig der en del tid (fuglen ankom dertil i begyndelsen af august).

Dette viser, at en Slagfalk, der ses langt væk fra yngleområder i Østeuropa ikke altid er en flygtet falkonér-fugl.

Mere information:

Bevarelse af Saker (Falco cherrug) i Karpaterne Basin

Satellit-sporede ungarske Saker (Falco cherrug) i N Spanien

europeanraptors.org går live

30. August 2009

Velkommen til www.europeanraptors.org
Denne hjemmeside er dedikeret til de forskellige rovfuglearter i Europa. Den giver muligheder for følge med i alle rovfuglearters tilstand i Europa, og hjemmesiden vil offentliggøre regelmæssige nyheder og interviews om rovfuglebeskyttelse i Europa.

Det er målet at udveksle oplysninger om de europæiske rovfuglearter og gøre folk opmærksomme på dem og hjælpe alle til nemt at finde vigtige oplysninger.

Hjemmesiden er endnu ikke færdig. Flere arter er endnu ikke blevet beskrevet, eller er ufuldstændige. Jeg vil udfylde de huller inden for de næste par måneder. Men selv, når alle hullerne er fyldt, vil jeg jævnligt opdatere arters status, når jeg modtager nye oplysninger om en art fra diverse hjemmesider, beskyttelses-organisationer, raptor work groups eller videnskabelige tidsskrifter.

Jeg håber du vil nyde denne nye hjemmeside, og jeg håber selvfølgelig også det vil hjælpe med til at beskytte disse prægtige fugle.

Markus Jais

(ovenstående oversat med Google Translate)

 

1.september 2009

Antallet af besøgende på denne hjemmeside har siden midten af februar 2008 været på mere end 8.000

 

Fra vore nabolande

Lærkefalk studier fra Tyskland

 

 

 

27.august 2009

Farvemærket Havørn fotograferet ved Brændegårdssøen på Fyn af Tom Willestofte. Tom har aflæst farverne som følgende. Højre ben METAL over SORT og Venstre ben METAL over RØD. Bedøm selv!

 

 

 Er farvekoderne som ovenstående, så skulle denne Havørn være en 2K fugl fra det FINSKE LAPLAND!

 

 

 

 

24.august 2009

Sådan gik med Danmarks ynglende Vandrefalke - Vandrefalke-dagbogen her

 

I dag besøgtes Ormø ved Holsteinborg - ca. 3 måneder efter at Havørne-ungen sidst sås i reden. Der blev ikke fundet tegn på at ungen evt. kan være blæst ud af reden i dagene 28. - 29.maj 2009. Der var nu godt 1½ meter højt brændneldebuskads under redetræet. Reden er intakt, og begge gamle Havørne sås så sent som i går. (B.M.Møller)

 

23.august 2009

Havørn tager bytte fra Vandrefalk.

Dette pålevede Jan Fyhn forleden dag. Se mere her.

 

20.august 2009

I de sidste 5 dage er der ved Tystrup sø iagttaget 9 forskellige Havørne. Mindst 8 af disse er blevet fotograferet og aldersbestemte. Derudover er der dagligt set Fiskeørn, Lærkefalk og i dag også Vandrefalk. (O.Nielsen, B.Holm-Petersen, Naturvejlederne fra Stevns og B.M.Møller m.fl.)

 

17.august 2009

Nyt eksempar af Havørn ved Tystrup sø. Denne gang en sandsynlig 3K-fugl - (måske 4K). Gode foto på trods af større afstand af Bente Holm-Petersen. Iagttaget sidst på eftermiddagen af B.Holm-Petersen og B.M.Møller. Der har således været 7 forskellige Havørne ved Tystrup-Bavelse sø på 3 dage.

 

16.august 2009

En grundig planlagt tur i det østlige Sønderjylland for at registrere udfløjne Havørne-unger blev foretaget den 11.august af Jan Bygebjerg Fyhn, Sigrid Abrahamsen og Per Bomholt. 11 iagttagelser af Havørn - mindst 10 forskellige eksemplarer. se her   

 

15.august 2009

En ikke tidligere iagttaget 2K Havørn kunne ses ved Tystrup sø - gode foto af dette eksemplar blev foreviget af Bente Holm-Petersen.

 

14.august 2009

Fra Sorø-området -  nærmere Tuel sø -  meldes om Havørne 2 ad. og een 1K fugl og 1 1K Fiskeørn (H.J.Eistrup)

De 3 Havørne er dog ikke set samtidigt, men i ugens løb.

 

13.august 2009

Der er i 2009 lavet mange område-undersøgelser af Rørhøgen yngleforekomst i Danmark. Set i lyset af at arten var tema-art i DOF i 2008, hvor antallet af registrede ynglepar så ud til at være katastrofal lav, er data for census-områder, område undersøgelser m.m. sammenlignet med de store undersøgelser af arten i helt tilbage fra begyndelsen af 1980erne og frem til den netop overstået ynglesæson. Rørhøgen er god art for at vurduere miljø-og naturmæssige forhold. Derfor vil blandt andet Rørhøgen være en af de rovfuglearter, der tages op i workshop-arbejdet på Arbejdsgruppens for Danmarks Rovfugle årsmøde i september 2009.

Til vurdering af Rørhøgens yngleforhold i Danmark, indgår census-områdeundersøgelser fra 2 mindre og et størrer område på Sjælland, områdeundersøgelser fra det tidligere Århus amt, Vejle amt, Ribe Amt, Bornholm, fra Sønderjylland og et nyt census-område i Århus Ådal m.fl..

Indlæg vedrørende Rørhøg i Danmark se mere under Debat oplæg

 

12.august 2009

Havørne-par i Midtjylland har produceret 1 unge i 2009. (P.Bomholt)

2 unge Fiskeørne er iagttaget ved Flasken på Reersø flere gange den sidste uge. (P.Ahrenst)

 

11.august 2009

NYT FRA VORE NABOLANDE

In Irland versucht man seit einigen Jahren Steinadler, Seeadler und Rotmilane wieder anzusiedeln. Rückschläge gibt es vor allem durch Gift.
viele Grüße
Markus

se linket herunder

http://goldeneagle.ie/news_viewnews.php?x=1&z=41&news_id=8&article=220

 

10.august 2009

Fiskeørn ad han iagttaget ved Tystrup sø i går. I dag ligeledes en ad han og 2 1K-fugle. Hannen var et andet eksemplar end den sås i går, idet den var anderledes tegnet og manglede en halefjer. Begge ungfugle og han sås ved 17-tiden nær Bavelse slot (Bavelse sø) (B.Holm-Petersen og B.M.Møller)

 

En af Havørne-ungerne fra Tystrup kuldet sås i dag på en trafikdræbt hare ved Skælskørvej ved Kongskilde. Den sad ca. 40 m fra den stærkt trafikerede vej mellem Skælskør og Sorø. (J.Holst)

 

Fra Skælskør meldes om fundet af død ung Rød glente. Den blev fundet død under højspændingsledninger. Er afleveret til konservator, som vil videresende den til Zoologisk Museum (danekræ!) (tlf. til J.Holst)

 

9.august 2009

Rød glente ungfugle er iagttaget ved Skov-Hastrup og Giesegård på Midtsjælland (2+3). Kan være unger fra lokale par. (B.M.Møller). Hvis nogen har set Rød glente i disse områder i sommerens løb, vil vi gerne have lidt supplende oplysninger

 

For anden gang på en uge er der iagttaget 3 unge Røde glenter i område af Kalbyris Skov nord for Næstved.(B.M.Møller)

 

8.august 2009

Fra Tystrup-Bavelse Naturpark meldes der fra den sidste uge om 1 Fiskeørn-unge. Er blevet set nær Ny Rytterbjerg ved Suserup onsdag og torsdag, ved Kellerød skov fredag og Hørhaven lørdag. Om fredagen sad den og kaldte mens den spejdede ud over Tystrup sø. Tidspunktet (de første dage af august) tyder på en unge fra par i området. (B.M.Møller, B.Holm-Petersen, O.Nielsen, J.Petersen)

 

7.august 2009

Kontrolbesøg af lokalitet med unge Blå kærhøg på Sydvestsjælland viser at ungerne er en han og hun, og er tydelige at skelne fra hunnen i nuværende fjerdragt. Kønsbestemt på øjenfarve! (B.M.Møller)

 

6.august 2009

Lærkefalken er ret svær art at lokalisere som ynglefugl. Meget tyder dog på at den er ynglefugl en del steder. I et område på 220 km2 med ca . 20% skov i Tystrup-Bavelse Naturpark, er den i de sidste 3 uger set 4 steder og der er set ungfugle (3+3+min.2) sammen med adult 3 steder på samme dag samt jagende et 4.de sted (ad og 1K). Hvor de har ynglet vides ikke med sikkerhed, men næppe langt fra de 4 forskellige steder de er set. (O.Nielsen, B.Holm-Ptersen, J.Petersen, B.M.Møller m.fl.)

 

2.august 2009

Sydvestsjælland - en del Havørne i dag - parret med 3 unger ved Tystrup sø, parret på Glænø ved reden, 1 2K ved Skælskør, 3 fugle, heraf 2 ad og en ungfugl, ved Sorø og 5 ved Hesede Skov og Gødstrups ø (2 adulte, 1 2K og 2 3K-fugle - i alt 16 Havørne i en radius af 20 km. (B.Holm-Petersen, B.M.Møller, I.Nielsen, P.E.Hansen)

Også en del Rørhøge unger samt min. 2 1K Blå kærhøg og en adult Blå kærhøg hun. (B.Holm-Petersen og B.M.Møller)

 

 

21.juli 2009

Vejret var godt for med rovfuglene i dag. Ved Det Midtsjællandske Havørne-par sås formodentlig begge unger et pænt stykke fra redeområdet, Røde glenter var fremme og Rørhøge jagede. Ved Sorø sø  sås Fskeørnen fiske og glenter og Havørne-unger nød det gode flyvevejr ved Tystrup sø sammen med både Musvåger og Rørhøge. P.Bomholt, S.Abrahamsen, B.Holm-Petersen, B.M.Møller)

 

20.juli 2009

Fiskeørn han sås fiskende i Tystrup sø i strid blæst styrke 5-6 og regn om eftermiddagen. Intet vejrlig kan afholde Fiskeørnen fra at fiske. Ingen andre rovfugle trodsede det dårlige vejr. (P.Bomholt, S.Abrahamsen, B.M.Møller, B.Holm-Petersen)

 

20.juli 2009

Fra Sdr.Stenderup meldes om nogle helt fantastiske iagttagelser af Havørne-ungernes første forsøg på at blive mere selvstændige. Snart kommer der en længere beskrivelse af iagttagelserne. (J.Bygebjerg)

 

19.juli 2009

Flere triste nyheder om Rød glente - 0gså fra Jylland. I Haderslev-området er en Rød glente hun fundet død under reden. En lettere undersøgelse viser ikke tegn på at den er skudt, men sandsynligvis blevet forgiftet. Ungerne er også døde. Dette er sandsynligvis allerede sket i slutningen af maj, da hunnens krop var helt opløst og kun  fjer og knogler var delvis intakte. Den endelige dødsårsag kan ikke undersøges. Der var konstateret ungeklækning i maj. Således er der nu gået 5 kuld glenter til i et lille område af Danmark. (P.Bomholt og K.Storgaard)

 

18.juli 2009

Under kontrolbesøg af Rød glente-reder i Kolding-området for ynglesucces, er det konstateret at 4 kuld glente-unger er blevet prederet af andre rovfugle/rovdyr. 2 af kuldene er med sikkerhed blevet taget af Duehøg. De 2 andre kuld er uvis, men der er mulighed for blandt andt andet Hus/Skovmår eller Stor Hornugle. Sådan er naturens gang!(P.Bomholt og K.Storgaard)

 

13.juli 2009

Selv om der er mange glenter i Danmark i år, er Skåne dog stadig langt foran. Per Bomholt er netop hjemvendt fra ferie i Skåne og Øland og har sendt disse 3 billeder fra en mink-farm nær Tomelilla. (P.Bomholt og S.Abrahamsen)

 

75 glenter søger føde ved minkfarm i Skåne. Glenterne viser selv vejen til den rigtige form for fodring, de dykker ned i vognen som stuka bombere og henter fødeemnerne op, i dette tilfælde hakket fiskefoder ved minkfarm. Billedet forklarer, hvorfor der har været så ringe succes med vinterfodring med større fødeemner om vinteren i Danmark.

 

 

 

11.juli  2009

Fiskeørne ses næsten dagligt ved Tystrup-Bavelse sø - lejlighedsvis ses de moppe Havørnene.

Sort Glente også ved Tystrup sø (nord for søen) i dag.

Vil du følge en finsk Fiskeørne-rede se kig her

 

Sort glente nær Næsby nord for Tystrup sø (Foto:Benth Micho Møller)

 

10.juli 2009

Lidt helt friske oplysninger om Havørne-unger fra Sdr.Stenderup ved Kolding

Her er lige en lille rapport fra dagen hvor den første unge ved Stenderup, kaster sig ud fra de trygge rammer på redekanten.
 
Onsdag d. 8. juli, kl. 10:17 om formiddagen, tog den ældste unge mod til sig og sprang ud i det fri -dog kun for en kort bemærkning, da ungen med baskende vinger "fløj" 45 grader nedad.
 
Jeg begyndte dagen på Midtvej allerede klokken 5 om morgenen, hvor hunnen sad i et egetræ i skovbrynet. Den ene unge sov stadigvæk og lå helt fladt i reden imens den anden sad ude på en bærende sidegren ved reden. Den lavede lidt morgengymnastik; men sad ellers og nyd morgenstrålerne fra solen.
 
Hunnen fløj fra sin post og forsvandt bag skoven, så intet usædvanligt så ud til at ske denne dag.
 
Fugletårnet og det pragtfulde morgenlys ventede -det kan VARMT anbefales at tage til Solkær Enge fra tidlig morgenstund, specielt hvis der er klart i vejret. Ikke kun for fuglenes skyld; men også for harerne og vildtet, som søger til søen for at drikke og bade. Måske ser man ræven og dens unger (i denne tid) tumle rundt ude på markerne omking søen.
 
Kl. 8:45 hørte jeg pludselig gæssene skræppe op og fik øje på at hannen havde sat sig i birketræet midt i engene -det var meget lang tid siden, at jeg havde set dem benytte denne post og studsede over det, da jeg samtidig så hunnen komme til engene.
 
De satte sig i samme træ og nød morgenen; men noget var ikke som det plejer at være. I den sidste halve måned, havde de to forældrefugle slanket deres unger ekstremt og opholdt sig meget "udenbys". Ved ringmærkningen tirsdag d. 23. juni, vejede de to store unger ca. 6 kg. stykket, så en slankekur var forventet.
 
Kl. 9:45 fløj hannen tilbage imod reden og jeg bestemte mig for at pakke grejet sammen og køre tilbage på Midtvej. Her stod ungen på grenen der stadigvæk og den anden unge lå stadig fladt i reden. Ungen på grenen stod nu og baskede helt vildt med vingerne og hoppede næsten en meter op i luften, for derefter at lande på grenen igen. Hannen havde sat sig i redetræet, på nogle grene længere oppe i træet -meget usædvanlig siddeplads for ham.
 
Ungen begyndte at kigge ned og til siderne, og på hannen. Som en anden Charlie Chaplin hoppede ungen frem og tilbage på grenen og reden, som om at et eller andet skulle ske. Pludselig med ét da klokken rundede 10:17, gik den helt i knæ og sprang ud fra grenen -den baskede det bedste den havde trænet; men luft under vingerne fik den nu aldrig, for flakkende og stadig baskende, gik det i en skrå 45 graders vinkel NEDAD. Hannen hoppede med det samme hen på grenen hvorfra ungen lige havde afsat sit spring og kiggede ned -pludselig dukkede hunnen op i mit teleskopfelt og satte sig tæt ved hannen. De sad nu begge og kiggede intenst ned imod skovbunden -den hvilende unge havde også opfattet at hendes søster var forsvundet ud over redekanten og sad nu sammen med mor og far og gloede ned.
 
Et drama af de store udspillede sig derefter i reden -hunnen havde haft bytte med hjem. Åbenbart ikke til ungen på reden; men til sig selv. Hun hoppede over på reden med det og blev overfaldtet af den tilbageblivende unge, i sådan en grad at hun hoppede tilbage på en sidegren. Ungen tikkede og bad om en fodring; men hunnen forblev kold. Da ungen havde opgivet det, vraltede den over i den anden ende af reden og hunnen hoppede tilbage på reden til sin morgenmad; for bare endnu engang at blive overfaldtet af ungen. Dette foregik to gange, og tredje gang bed ungen hunnen i benet, da hun begyndte at plukke byttet. Dette var dråben og hunnen hakkede ud efter ungen, som trak sig tilbage. Hunnen spiste næsten hele byttet og fodrede kun ungen med 5-7 mundfulde, spiste selv resten op og begyndte at tømme reden for bytterester. Ungen kiggede fortvivlet efter mad; men der var intet. Hunnen fløj fra reden og efterlod en MEGET sulten unge.
 
I løbet af dagen obsede jeg hannen slippe en gråand i luften og lod det falde til jorden i redeskoven. Jeg kunne pga. østenvind, høre en svag skrigen fra skoven og det var bestemt ikke ungen i reden, som inden havde lagt sig til hvile igen.
 
Igår torsdag havde ungen på reden en meget kedelig dag, kunne man fornemme, da det meste af dagen gik med at flyveøve -dog med stadig mere vovemod på grenen, spise de halvædte bytter, som de voksne bragte hjem, kaste pinde ud over redekanten og hvile sig. 
 
Tiden kommer snart hvor modet også overvinder hende og hun må begive sig ud på sit livs vigtigste spring.
 
Den udsprunge unge vil søge tilbage i reden, når den er i stand til at lette fra gren til gren; men 4-5 dage, kan der godt ske at gå, inden reden er nået.
 
Held og lykke til dem begge!!
 
Jan B. Fyhn

 

 

9.juli 2009

Røde glenter set ved Tinkerup/Tikøb og ved Klosteris Hegn  er det mon nogle af de Nordsjællandske ynglefugle. Andre har også meddelt at der er set Rød glente på disse kanter siden starten af maj - specielt i området mellem Tikøb og Gurre. B.M.Møller og L.M.Møller)

 

8.juli 2009

Rørhøgene er nu aktive, idet deres store unger skal fodres, men af og til må man hville sig i varmen her i juli - bl.a. "fanget" af Bente Holm-Petersen

 

Foto: Rørhøg Circus aeruginosus adult han nær Rejnstrup 4.juli 2009

Bente Holm-Petersen

 

7.juli 2009

Havørne-reden på Tærø er blæst ned under uvejret i omkring 12.juni. Det har medført en debat blandt en del personer, som ikke har sat sig ind i de faktiske forhold omkring ringmærkningen af ungen i slutningen af maj. Der kan ikke bevises noget om, at det skulle være mærkningen af ungen, der er skyld at reden er blæst ned.

Hvis du vil se hvordan debat har gået på FugleogNatur.dk så læs her. I øvrigt er der en fin nyhedsartikel omkring om ringmærkningen på DOFStorstrøm

 

5.juli 2009

Mens der er travlhed med at registrere udfløjne glente-kuld og flere af årets Havørne-unger tager deres føste længere flyveture fra reden - kan der måske blive tid til at surfer lidt på vores nabolandes hjemmesider

 

Bl.a. om Kongeørne i Tyskland

 

Ulovlig bekæmpelse af rovfugle i England og Skotland

__._,_.___

1.juli 2009

Så nærmer tiden sig for at registrere udfløjne unger af Rød glente og Rørhøg - på Sjælland er første glente-kuld set udfløjet. Havørne-unger har foretaget deres første flyveture et pænt stykke væk fra rede - der kommer til at ske en del de kommende dage

 

 

 

 

 

29.juni 2009

Mere Havørne-web-camara fra Estland http://www.looduskalender.ee/en/node/2909, KLIK på billedet af Havørne reden, hvis du vil følge Havørne-ungers sidste dage inden de forlader reden.

 

Så blev den skårlagte græsmark wrappet. Stadig mens maskinerne kørte og pressede hø, var Tårnfalkene på plads, menogså meget uventet 2 Natugler og Skovhornugle afpatruljerede marken - det skete mellem 17 og 19. Altså begge uglearter "dagaktive". (B.M.Møller)

 

27.juni 2009

Havørne-unger ringmærket ved Stenderup. Se mere her.

Årstalsfarvekode er SORT over BLÅ på venstre ben.

 

Hvordan finder rovfugle ud af at der kan være bytte at hente bytte når græsmarker bliver slået/skårlagt.  5 min. efter første skårlægning hang Tårnfalke over marken. Efter 10 min. 3 Musvåge-unger mens den gamle hun sad i træ og holdt vagt. Da halvdelen af marken var skårlagt dukkede 2 adulte Røde glenter og en han Rørhøg op.

Har du set lignende, så vil vi gerne høre om det. info@danmarksrovfugle.dk

 

26.juni 2009

Røde glenter på nyslået og Wrappet hømark på Midtsjælland - 2 af glenterne var 1K-fugle (B.M.Møller)

 

22.juni 2009

Vandrefalke-parret på Hammeren på Bornholm har tilsynedende 2 unger - overvåget fra båd i 5 timer. (P.Bomholt og T.Kure)

 

21.juni 2009

Fiskeørne iagttaget fiskende i både Tissø og Tystrup sø - mindst 3 forskellige fugle - "alle uden brystbånd" (G.Nielsen og B.M.Møller)

 

19.juni 2009

Jagtfalke-rede på Grønland har været anvendt i 2500 år!!!

Læs videre på linket

http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8103000/8103872.stm

 

17.juni 2009

Flere af Sjællands Havørne-par har haft dårlig ynglesucces i år. Senest er det parret ved Glænø, er unge sidst blev set i reden 28.maj - dagen før et kraftig stormvejr fra NV-og V. Der er ikke iagttaget liv ved/i reden siden før dette stormvejr.(B.M.Møller og B.Holm-Petersen)

 

16.juni 2009

Det nye Havørne-par på Midtsjælland nord for Ringsted har 2 unger i reden. God succes for nyt par! (J.Bruun)

 

9.juni 2009

På Midtsjælland ses nu at par fiskende Fiskeørne. Der har været ganske få iagttagelse fra midten af april og frem til slutningen af maj, men nu er der aktivitet. Begge er adulte - han og hun ses - dog oftest han. (O.Nielsen, B.Holm-Petersen, B.M.Møller m.fl.)

 

5.juni 2009

Advarsel mod ægsamler

En tysk person er mistænkt for at forsøge at indsamler æg fra frede fugle er i Danmark nu - se her

 

4.juni 2009

Rød glente på Sjælland!

Selv om der er pænt styr på forekomsten af ynglende Rød glente på Sjælland, så er der brug for oplysninger om mulig yngleforekomster omkring Bjæverskov, Hvalsø og Ledreborg samt Skjoldnæsholm.

Muligvis gemmer der sig enkelte par i disse områder. Kontakt venligst Per Bomholt på  pb@danmarksrovfugle.dk eller info@danmarksrovfugle.dk

 

3.juni 2009

Efterlysning af ynglende Rørhøge i Østjylland (de tidligere Århus og Vejle Amter)

Så er en ny rørhøg-sæson godt i gang.

Igen i år forsøger jeg at få kortlagt ynglebestanden i Østjylland inkl. det tidligere Vejle Amt.

Østjylland er det eneste område i Jylland, hvor man overvåger rørhøgbestanden.

Da du tidligere har hjulpet mig med oplysninger om Rørhøg, vil jeg høre, om du igen vil hjælpe mig. Du skal naturligvis ikke skrive det, du eventuelt allerede har lagt ind i Dofbasen.

 

Ungeproduktion

I relation til overvågning af Rørhøg er det særdeles vigtigt at kende ungeproduktion. Netop oplysninger om ungeproduktion har jeg meget få meldinger om – Ofte kan det være svært at tælle ”hele” kuld, men send alligevel ind, selvom du måske kun har set én unge på en lokalitet.

Forladte lokaliteter

Det er også vigtig at vide, hvor man forgæves har opsøgt gamle rørhøglokaliteter.

Kort og godt

Jeg håber, du kan givet mig svar på rørhøgsituationen: Lokalitet, par, mulig par, ingen par og evt.

ungeproduktion) for 2009 i Østjylland.

 

Venlig hilsen

Jørgen Terp Laursen

Engdalsvej 81b

8220 Brabrand

86 26 12 96

jtl@danmarksrovfugle.dk

 

 

2.juni 2009

Blå kærhøg han iagttaget over potentionelt ynglebiotop på Fyn (1/6) (Fugle-og Natur) og 3 hanner iagttaget på en større lokalitet i Sysjælland (2.juni) (B.M.Møller)

 

1.juni 2009

Zoologisk Museums ringmærkere er allerede i gang med ringmærkning af Tårnfalke-unger - flere kuld er allerede mere end 2 uger gamle. Stor variation ses hos de ynglende Tårnfalke - flere ruger endnu og andre har store unger i rederne. (S.Klarskov Pedersen)

 

Er du interesseret at følge ørne-ungers opvækst -

så kig her http://www.eenet.ee/EENet  og klik på billede af Havørn (Havørn) eller klik på navnet konnakotkas  og du får mulighed for at følge med et par Lille Skrigeørne  - begge web-broadcast fra Estland.

Den Lille Skrigeørn har netop fået en unge (30/5).

 

 

Ferie-afløsning for web-master på www.danmarksrovfugle.dk

I perioden 6.juni til 17.juni bedes oplysninger, som ønskes viderebragt på hjemmesiden sendes til jtl@danmarksrovfugle.dk eller jtl@kirkeugle.dk . Dette sker grundet ferie i NV-Island for web-master (Benth Micho Møller).

 

 

 

 

30.maj 2009

Under Links til andre rovfugle-webs kan du finde links til Kirkeuglen i Danmark og Danmarks Ugler.

 

29.maj 2009

Lærkefalken er nok en af vanskeligste rovfuglearter at registrere. Den ankommer efter løvspring og yngler i brugte kragereder og andre gamle reder af rovfugle. Der er meldt om par med territorieadfærd omkring Kolding, Vestsjælland, Sydvestsjælland og Midtsjælland de sidste par dage. Alle oplysninger bedes meddelt på info@danmarksrovfugle.dk eller andre registreringsdatabaser i Danmark.

 

Ofte bliver vi spurgt om "Hvor bliver alle de danske Havørne-unger af?"  Egentligt burde de kunne følges via farveringmærkningen som foregår netop nu, men af de 6 unger der er mærket i Danmark de foregående 2 år, er en genmeldt i Mellemsverige (død), én ses på Fyn og én er set på Midtsjælland.

Et eller andet sted må en del af dem opholde sig, som f.eks. i tirsdags:

I tirsdags var der 5 unge havørne i Brændegård Sø på en lille ø, hvor der lå rester af en brasen, Tom Willestoft fik billed af dem,
Venlig hilsen
ET

 

28.maj 2009

I disse dage forsøges det at mærke Havørne-unger i flere af de danske Havørne-reder. Snart (august) vil man forvente, at der bliver aflæst nogle farvemærkede fugle rundt omkring i Danmark.

 

26.maj 2009

Glenter, musvåger og græsensilage.

I disse dage høster landmænd i de sydjyske kvægområder første slet græs til ensilage. Det giver et udbud af føde til rovfuglene, hvoraf rød glente og musvåge og tårnfalk har små unger i rederne.
Op til 6-8 km. væk fra marken er de i stand til at registrere det veldækkede bord. Under selve skårlægningen fanger de mus bag traktoren. Når marken er høstet henter de de ådsler og hjemløse mus, der bliver tilgængelige. Når bonden senere kører gylle ud på den høstede mark, er der igen fuld gang i fødesøgningen, denne gang efter regnorm. På marker, hvor man efterfølgende kunstvander, vil der ske det, et regnorm bliver tilgængelige igen, når gangene fyldes med vand.
En god ide hvis man ikke kan finde ud af, om der er et glentepar i området er altså at holde øje med græsmarkerne, der bliver høstet. Hvis den er der, vil der være bid.

Hilsen Per Bomholt

 

25.maj 2009

Flere glente-par på Sjælland end den første estimering i slutningen af april.

Tillige ser Duehøge og Rørhøge-bestanden også ud til at de rigtig fint i Vestsjælland og Midtsjælland.

 

24.maj 2009

Havørne i Jylland - der meldes om 2 nye par mere med unger, men desværre også at det ene af de par der blev fundet i slutningen af marts ikke har gennemført rugningen. (J.Terp Laursen)


21.maj 2009

Havørn og Skarver

Den 18.maj nævnte vi lidt om Havørn og Skarver,hvor Havørnen har bygget rede i en Skarv-koloni. Efter at Skarv-rederne blev optalt i dag, kunne det konstateres, at det ikke har haft indflydelse på antallet af ynglende Skarver. 1800 ynglende Skarver i 2008 mod 1750 i 2009. Det eneste der kunne konstateres var at Skarverne var godt 2 uger senere i yngletiden end sidste år, men at generelt er skarverne lidt senere i gang for hele landet i 2009. Næsten alle steder med større Skarv-kolonier findes der Havørne 2009 - dog kun et sted hvor den yngler i kolonien.

Under optælling af Skarve-rederne sås unge i Havørne rede én gang og hannen sås i tre korte glimt (sad skjult i trækronerne) og kom med korte advarselsskrig til ungen - første gang da en Skarv satte sig på redekanten. Skarven forsvandt straks. Hunnen sås kredsende i stor højde over kolonien. 1 time efter optællingens afslutning var begge de gamlefugle ved rede rede og og udsigtsposter.

 

20.maj 2009

Fiskeørne ses nu jagende på lokaliteter, hvor de også sås i 2008. Således i dag 3 steder på Sjælland. Alle 3 steder var det hanner, der sås. (B.M.Møller)

 

19.maj 2009

De første Vandrefalke-unger ringmærket på Møns Klint. 4 unger godt 2 uger gamle, (TV2 Nyhederne)

 

19.maj 2009

Lidt fra Grønland

Om en Jagtfalk der var skadet og en rekordstor Havørn, der er fundet død.

fremsendt af Jørgen Jensen fra

 

Lars Maltha Rasmussen
Forsker, Suliami aalajangersimasumi ilisimatusartoq, Scientist

Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut - GreenlandInstitute of Natural Resources
Postboks 570,  3900 Nuuk, Greenland
Phone: (+299) 36 12 96

E-mail: lara@natur.gl

web: http://www.natur.gl

 

 

18.maj 2009

Havørn og Skarver

I Danmark har vi for første gang et par Havørne, der har bygget deres rede og fået unger i en Skarv-koloni. Vi var spændte på at se, hvordan Skarver taklede dette. Det som har kunnet ses ved jævnlige observationer, var at Skarverne tøvede med at indtage deres reder i lang tid. Faktisk skulle vi helt hen i første uge april før de første Skarver besatte reder. 11. maj kunne der der stadig ikke ses unger i Skarv-rederne.

Om antallet af Skarver er blevet mindre end i 2008 vides først i løbet af ugen, for her bliver Skarverne optalt.

Men det er da ihvertfald ikke gået som i U.S.A., hvor den Hvidhovedet Havørn er ved at udrydde Storskarven i den eneste koloni af denne art i U.S.A.  . Se linket her

 

17.maj 2009

Nyt fra vore nabo lande

LÆRKEFALK - mere nyt fra Tyskland

Liebe Kollegen,

mit Hilfe des bisher kleinsten  Satellitensenders der Welt (einem Prototyp, Masse 5 g, nicht zu verwechseln mit Dataloggern, die die Daten nur speichern, nicht aber übermitteln), der von uns erstmals erfolgreich eingesetzt wurde, konnte die Jahresroute eines brandenburgischen Baumfalkenweibchens  erfolgreicht dokumentiert werden. Gestern wurde der Vogel an seinem alten Brutplatz  erneut beobachtet. Ein Männchen hatte sich bereits einige Zeit davor am Horst eingestellt. Das Weibchen hatte überwiegend im südlichen Angola überwintert, von dort aber auch einen Abstecher bis ins zentrale Simbabwe gemacht. Bis zum südlichsten Punkt  der Route betrug die direkte Entfernung über 10.000 km.

Es konnten interessante Daten über die genutzten Habitate im Überwinterungsgebiet, die Größe des home ranges im Winter, die Zuggeschwindigkeiten bei der Überwindung ökologischer Barrieren (z.B. der Sahara) usw. gewonnen werden.

Als eine wichtige ökologische Barriere stellte sich der äquatoriale Regenwald Westafrikas heraus. Hier wurde auffällig schnell gezogen, teilweise auch nachts. Am 14. April 2009 zog der Falke auf einem 57 km langen Teilstück mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34,2 km/h.  Um bis zum nördlichen Rand des Regenwaldes zu gelangen, flog der Vogel an diesem Tage nach Sonnenuntergang  noch ca. 260 km weit und erreichte seinen Übernachtungsplatz schon außerhalb dieses Habitats erst gegen Mitternacht.

Obwohl bisher weit über 5000 Baumfalken in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Ländern Europas beringt wurden, liegt bisher nur ein einziger Ringfund aus Afrika südlich der Sahara vor.

Das Gemeinschaftsprojekt der Greifvogelorganisationen Aquila e.V. und Weltarbeitsgruppe Greifvögel e.V., das teilweise von der Obersten Jagdbehörde des Landes Brandenburg mitfinanziert wurde,  soll in diesem Jahr mit der Besenderung weiterer Individuen fortgesetzt werden.


Mit freundlichen Grüßen

Bernd-Ulrich Meyburg
Klaus Dietrich Fiuzcynski
Christiane Meyburg
Paul Howey

BUMeyburg@aol.com
www.raptor-research.de

 

13.maj 2009

NYT FRA VORES NABOLANDE

LÆRKEFALK
Liebe Kollegen

dem besenderten Baumfalken-Weibchen aus Brandenburg, das ich im letzten August zusammen mit dem bekannten Baumfalken-Spezialisten Dr. Fiuzynski besendern konnte, geht es offenbar weiterhin gut. Nachdem es im südlichen Angola überwintert und von dort aus auch einen kurzen Trip ins zentrale Simbabwe gemacht hatte, befindet es sich jetzt auf dem Heimzug. Vor 1 1/2 Tagen übernachtete es in Algerien noch ca. 600 km vom Mittelmeer entfernt. Es zieht jetzt deutlich weiter westlich als auf dem Herbstzug.

Wir sind gespannt, ob es gelingen wird, den Zug über das Mittelmeer genauer zu telemetrieren und hoffen auf die Rückkehr zum alten Brutplatz in der Nähe von Berlin.

Es handelt sich bei dem  eingesetzten nur 5 g schweren Sender mit Solarbetrieb um einen Prototyp, der bisher bei keinem anderen Vogel erfolgreich eingesetzt wurden  und der nicht im Handel erhältlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

B.-U. Meyburg

BUMeyburg@aol.com
www.Raptor-Research.de

 

VANDREFALK

Liebe Wanderfalkenfreunde

mit einem seltenen Glücksfall starteten wir heute bei dem ersten Brutpaar an der Westküste in Schleswig-Holstein diediesjährige Beringungssaison. So soll es möglichst weiter gehen!

Herzlichen Gruß

Uwe Robitzky

 

 

VANDREFALK I POLEN

På kulturpaladset i Warszawa yngler Vandrefalken. Følg med i ungernes udvikling via webcamara på :

http://www.webcam.peregrinus.pl/pkin-warszawa.htm

 

12.maj 2009

Havørne-parret ved Skovsgård på Langeland er begge ringmærket. Tom Willestoft og Erik Thomsen har fotograferet parret på større afstand. Hunnen bærer en BLÅ farvering på venstre ben (=født 2004). Ring på højre ben (=landekode) er endnu ikke identificeret. Hannen har tilsyneladende en metalring på venstre ben med inskription - om den har ring på højre ben vides ikke endnu. Vær opmærksom på disse 2 Havørne - måske kan de aflæses med teleskop. (E.Thomsen)

 

11.maj 2009

Hvepsevåger har indtaget deres redeterritorier flere steder i Jylland og på Sjælland de sidste par dage.

Fiskeørn spøger på Fyn. (P.Bomholt og B.M.Møller)

 

10.maj 2009

2 par af Danmarks Kongeørne-par har unger i reden, et 3. par ruger stadig - alle i Jylland.

 

9.maj 2009 2009

Kun 3 af de 4 par Vandrefalke ser ud til at få ynglesucces i år. Der er unger på Stevns og Møn, mens klækning er nært forestående på Bornholm. (T.Kure og P.Bomholt)

 

7.maj 2009

Dansk farvemærket Havørn fra 2008 iagttaget over Susåen ved Gangebro nord for Næstved. Koder kunne ikke aflæses. (B.M.Møller)

 

6.maj 2009

Den 21.april skrev vi om en Slagfalk ved Flakkebjerg, syd for Slagelse. Nu er der også iagttaget en i Århus den 3.maj. Det er ikke samme fugl, idet de er mærket forskelligt (falkonér-fugle). Billeder af begge fugle kan ses på www.fugleognatur.dk under forum.

Her er et link med billeder af begge fugle.

 

5.maj 2009

Læs mere på www.skovognatur.dk

Fra Skov-og Naturstyrelsen

Opsætning af platforme til Fiskeørne

05-03-2009

 

Vi har sat 2 fiskeørnereder op i vores skove. Rederne er ikke færdige. Det er mere platforme, som fiskeørnene, når de forhåbentligt kommer, kan bygge videre til egentlige reder.
De er sat op fredelige steder - så utilgængelige for mennesker som muligt her i Nordsjælland. Fiskeørnen kræver nemlig fred og ro og ingen mennesker i nærheden for at bygge rede.

Nu bliver det spændende at se, om den kommer...

Opsætningen er en del af det løbende samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til skovfoged Jens Nielsen, tlf. 21219702 eller jsn@sns.dk.

Læs mere på http://www.skovognatur.dk

 

Sort Glente i Himmerland 30.april 2009  kilde www.skovognatur.dk (Skov-og Naturstyrelsen)

 

Ny hjemmeside om ugler i Danmark er under opbygning - klik her

 

4.maj 2009

RØD GLENTE contra RÆVESKAB?

Er der en sammenhæng mellem glentens bestandsstigning og ræveskab?

 

Allerede på nuværende tidspunkt ser det ud til, at bestanden af Rød Glente er i fortsat stigning.

Bestanden kan foreløbigt estimeres til følgende:

Nordjylland 12 -15, Østjylland 10 -15, Sydøstjylland  15, Sønderjylland og Sydvestjylland  8, Fyn 4

Vestsjælland og central Sjælland nord for motorvej Korsør –Køge 15 -20. Sydlige Sjælland syd for motorvej Korsør –Køge 10 -15, Nordsjælland, intet nyt, sandsynligvis 5 par og Bornholm 2 -3 par.

I alt min 85 par og sandsynligvis op mod 100 par.

Stigningen på ca. 25% årligt i 2007 og 2008 ud til at fortsætte i 2009. Den procentvise stigning er dog størst på Sjælland og i det nordlige Jylland. Det er interessant, at stigningen er størst i de dele af landet, hvor der er konstateret skab i ræve bestandene (flere gnavere til rådighed) . Ungeproduktionen i det sydlige Jylland har været på samme højde som i resten af landet, men tilsyneladende foregår ekspansionen her meget langsommere end i andre dele af landet. Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle følger udviklingen tæt i vores glente census områder for at kunne belyse de regionale forskelle.

 

Baseret på informationer fra :

Jan Tøttrup, Peter Hjeds, Svend Møller Jensen, Jørgen Laursen,  Lars Fenger, Kurt Storgaard, Per Bomholt, Benth Micho Møller, Tissø glentegruppen.

Har du informationer om Ræveskab, så send en mail til info@danmarksrovfugle.dk

Vil du læse mere om Ræveskab, så kig her på eller om Ræveskab på Sjælland og Nordjylland       

 

4.maj 2009

Tystrup-Bavelse Naturpark har mindst 5 par Rød Glente.(B.M.Møller og B.Holm-Petersen)

Et større område nord for Holmegård Mose havde i dag 4 par Blå kærhøg jagende. En han sås også i territorieflugt. (B.M.Møller)

 

3.maj 2009

I pressen kunne man høre at Danmark er håbløs bagud med digitaliseringen af bøger, tidsskrifter m.m. Det drejer sig om at få sikret alle publikationer digitalt. Norge har næsten opnået 100% digitalisering.

Personer fra Accipiter´s tidligere redaktion (Rovfuglegruppen under DOF) er næsten færdig med digitalisering af ACCIPITER 1974-2000. Når sidste "Accipiter" er digitaliseret kan de bestilles på CD af interesserede. 

 

3.maj 2009

Fra Åmose Naturpark meldes der om en fordobling af ynglende Rød Glente i forhold til 2008. (G.Nielsen)

 

2.maj 2009

Første Hvepsevåger over skoven ved tidligere års ynglested.

 

Som et pudsigt indslag, kunne der på http://www.eenet.ee/EENet med web-camara kl. 00.15 til 00.30 lokaltid (23.15-23.30 dansk tid) høres flokke af overtrækkende Bramgæs - mindst 5 større flokke. Parret har 2 livlige unger i reden. Ved andre aftner har der kunne høres tudende Slagugle fra web-broadcastningen.

 

 

screen-capture 17.30 2.maj 2009

 

1.maj 2009

Ingen større demonstrationer fra fuglene i dag - heller ikke fra de "røde glenter"

 

 

 

30.april 2009

Fra Havørne-parret ved Stenderup meldes om 2 unger i reden (jan Fyhn)

 

Fra Bornholm meldes der om pæn bestand af Rørhøg - mindst 12 par - også Duehøgen har det fint med mindst 25 par. Rød Glente også ynglende.

 

Rød Glente ser ud til at have godt fodfæste i den Østjyske (gamle Århus Amt) med en afstand på mellem 6-10 km pr. par mellem Horsens og Hadsten.

 

Så meldes der om 4 par ynglende Vandrefalke i Danmark i år - Sjælland, Møn og Bornholm

 

29.april 2009

Idag fik jeg en rigtig grim overraskelse..
SNS (Skov-og Naturstyrelsen) havde givet tilladelse til orienteringsløb i Hyttekobbelskov på trods af vi har rugende rød glenteher..!!!!
Jeg fik det heldigvis stoppet i den del af skoven ,hvor reden befinder sig, men jeg spørger mig selv er det den måde de forvalter " handlingsplan rød glente" på? Er alle de fine ord bare tom snak?  Eller snakker de bare ikke sammen???
Er det en sag I vil tage op? For jeg mener vi ( SNS) forvalter vores natur og dyreliv i Danmark som et 3. rangs U-land...

mvh
Ulla Wettergren, Skovby 


 

28.apil 2009

Havørnene klarer sig pænt i år - selv om flere har opgivet at yngle af forskellige årsager, så ser det godt ud. Havørnene har i Danmark haft en meget høj ungeproduktion. Med 11 par på Sjælland, 1 på Falster, 5 på Lolland, 2 på Fyn og 5-6 i Jylland er det den største ynglebestand i Danmark siden indvandringen.

 

27.april 2009

Havørne-parret på Bognæs, Roskilde Fjord

Følgende kan læses i DOF-basen

 

08.10 Sad i trætop th for reden - lettede kort efter og forsvandt mod nord. Siden 21/4 er ørnene kun en enkelt gang set på reden, så der er desværre ingen unger i år. - Ørnene ses stadig i deres territorie omkring reden, så adgangsbegrænsninger gælder stadig. Der er ikke observeret noget, der forklarer årets manglende ynglesucces. (BBA – Bent Bartrum)

 

26.april 2009

Der er meldt om ganske mange par Rørhøge fra Vejlerne her i april - mindst 15-20 par er set byggende rede. Ellers kun få andre rovfugle i området.

 

26.april 2009

Det er meddelt at Fyn Amts 2.par Havørne fik unge i reden 22.april - så er der udsigt til at der også i år bliver produceret Havørne-unger i det fynske.

 

25.april 2009

For 34 år siden - i 1975 - blev der fundet et par ynglende Rød Glente på Møns Klint. Den havde bygget rede i en bøg som stod på klintens skrænter. Rede og fugle blev fotograferet på DOF-Lokalafdelingen Storstrøms Amt initiativ som dokumentation for dengang sjældne ynglefugl i Danmark. Få dage efter blev æggene samlet af en af den tids ægsamlere. I 1975 fandtes der formodentlig kun 3 par Rød Glenter i Danmark. Sydjylland (1), Sydsjælland (1) og (Møn 1).

 

24.april 2009

Mere om den skudte Havørn ved Saltbækvig

 

Havørnedræber-dusør fordobles igen

Mandag, d. 20. april, kl. 10:39
af:

Beløbet for oplysninger, der kan føre til pågribelse og sigtelse af den person der skød og dræbte en havørn nær Saltbækvig, er nu på 20.000 kroner.


Skælskør Vildtplejestation fordoblede for få dage siden dusøren for anmeldelse af gerningsmanden fra 5000 til 10.000 kroner, og nu følger Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg efter og fordobler dusøren yderligere. Det oplyser formanden for DN i Kalundborg, Mikael Hansen til Sjællandske.

Havørnen blev fundet skudt nær Saltbækvig den 7. marts, og en uge efter blev en spurvehøg fundet dræbt tæt på samme sted.

Danmarks Naturfredningsforening finder det uhyre vigtigt at få pågrebet gerningsmanden og har derfor fordoblet dusøren.

- Nogen må vide noget. Når der ikke er kommet oplysninger, der har ført til pågribelse efter halvanden måned, må vi gøre mere. Gerningsmanden har venner eller jagtkammerater, der ved noget. Disse har åbenbart ikke forstået alvoren i sagerne. Vi prøver nu, ved at hæve dusøren, at appellere til deres grådighed, siger Mikael Hansen til Sjællandske. 

 

24.april 2009

Havørne-parret ved Stenderup/Solkær enge har nu unger i reden. (Per Bomholt)

 

24.april 2009

NY BOG om Rød glente 

Hallo Leute,

wohl das beste Buch über den Rotmilan wird nächste Woche erscheinen.

Auch gerade der Rotmilan ist die Art mit der wir die höchste Verantwortung haben.

Zudem wird gerade ein Europaweiter SPA Aktionsplan für die Art ausgearbeitet.

Das sacht schon alles.

 

Ich hoffe auf viele Bestellungen im Buchhandel,das hatt die Art verdient.

 

Auch haben wir ja im Teil Horn - Bad Meinberg/Blomberg eine große Verantwortung für den "Red Kite"

Nach neusten teils Kontrollen wird dieses Jahr auch hier der Bestand sehr zurückgehen.

 

Grüße

Heiko

Der Rotmilan - ein faszinierender Greifvogel

Ab nächstem Mittwoch ist ein neues Buch über den Rotmilan im Buchhandel erhältlich. Unser Mit-arbeiter A. Aebischer hat in den vergagenen Monaten in einer 232 Seiten umfassenden Synthese die aktuellsten Erkenntnisse über den Rotmilan zusammengefasst.
Der Autor geht in diesem reich bebilderten Buch den Gründen für die Zu- und Abnahmen in den verschiedenen Regionen Europas nach. Er fast sowohl aktuelle Bestandszahlen wie auch die neuesten, teils bisher unveröffentlichte Erkenntnisse über das Zugverhalten und die Überwinterung des Rot-milans zusammen. Eingeflossen sind auch einige Resultate der von unserem Museum per Satel-litentelemetrie verfolgten Vögel.
Ausführlich erläutert der Autor zudem die Brutbiologie. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Nahrungserwerb, mit den eindrücklichen gemeinsamen Schlafplätzen, die bisweilen über 200 Vögel umfassen, mit der Gefährdung sowie mit möglichen Massnahmen zum Schutz des Rotmilans.
Viele, meist exzellente Farbbilder illustrieren das Geschriebene. Im letzten Kapitel werden auch die anderen mitteleuropäischen Greifvogelarten in Wort und Bild vorgestellt.

Das Buch kann beim Haupt Verlag:
http://www.haupt.ch/verlagsshop/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/anid/9783258074177

oder in jeder Buchhandlung bestellt werden oder ab Mittwoch am Empfang des Naturhistorischen Museums Freiburg gekauft werden.

Der Rotmilan - ein faszinierender Greifvogel
232 Seiten / 126 Farbfotos, über 30 Grafiken, Karten u. Tabellen
Einband: gebunden
ISBN: 978-3-258-07417-7
CHF: 49.90 (Schweizer Franc)

 

21.april 2009

En adult Slagfalk er det nær Flakkebjerg syd for Slagelse den 20.april. Individet er en undsluppen falkonér fugl og nu forsøges det at spore ejeren. Hvis det ikke lykkes vil fuglen blive forsøgt indfanget af Skov-og Naturstyrelsen.


20.april 2009

Rød Glente på Sejerø den 10.april - formodentlig trækfugl. Også territoriehævdende og redebyggende Røde Glenter i Sydsjælland.

Ellers skal nævnes at 2 nye par Havørne yngler i Jylland i 2009. Oplysninger modtaget om muligt ynglepar på ny lokalitet på Lolland - det undersøges nærmere.

Lærkefalk iagttaget ved Suserup Skov, Tystrup sø.

 

19.april 2009

Der dukker flere og flere Røde Glenter op - bl.a. på Midsjælland og i Sydsjælland. I dag 4 nye steder på Midtsjælland med territorieadfærd, mens Landsvaler fløj kvidrende rundt og Løvsanger og Rødstjert sang.

I Sydjylland blev der også fundet nyt par i dag.

Fra "Åmose Naturpark" meldes der om 11 adulte Røde glenter den 16.april - dette område har gennem flere år været "Kerne-området for Røde glenter" i Vestsjælland.

 

18.april 2009

Fra Syd-og Vest-Midtsjælland meldes der om usædvanligt mange Rørhøge i dette forår. I nogle områder er der på nuværende tidspunkt næsten dobbelt så mange lokaliteter med redebyggende par, som i de sidste 3-4 år.

De personer der udfører forskellige undersøgelser af rovfuglebestande i  Danmark, kan simpelthen ikke få tid til at undersøge denne tilsyndeladende fremgang. Har du Rørhøg i dit område, må du meget gerne meddele det til info@danmarksrovfugle.dk , så vi kan følge Rørhøgens udbredelse i Danmark. Der findes flere større områder, hvor Rørhøgen er fulgt gennem flere år, men det store overblik savnes. Arten var "fokus-art" i DOF i 2008, som formodentlig kun gav udtryk for mellem 10-20% af artens forekomst i Danmark. Der har været skønnet en bestand på ca. 800 par i Danmark.

Vær med til at at samle oplysninger: Skriv lokalitet, samt dit navn og adresse og også gerne oplysninger om arten tidligere forekomst i dit område.

 

17.april 2009

Røde glenter fouragerer parvis i morgentimerne i Tystrup-Bavelse Naturpark - mellem 0730 og 0830 hele 7 par fordelt i et område på 50 km2. Disse fugle er endnu ikke på rede. Samme situation i Syd-og Østjylland, hvor par er gået på rede, men nye par er dukket op de seneste dage og flyver rundt parvis.

 

Til dem der har kigget på internet web-camera fra Estland, så har I sikkert set at der er unge i reden i eftermiddag. Se mere her:http://www.eenet.ee/EENet

 

16.april 2009

Mindst 10 par Røde glenter på redested i Sydsjælland - vær obs på Røde glenter omkring Gyrstinge og Haraldsted sø og i skovområder nord for Sorø og Dianalund. Send dine iagttagelser til info@danmarksrovfugle.dk . Et ynglepar blev modtaget i dag fra Gyrstinge-området. Er nu på plads for 8. år, hvor de med sikkerhed har ynglet med succes i flere skovområder de sidste 5 år

 

Ung (2K-fugl) Jagtfalk set jagende ved Ballum enge (Per Bomholt/Sigrid Abrahamsen)

 

15.april 2009

Havørne par fik unge i reden (Vestsjælland) og samme dag også ved Haderslev.

 

14.april 2009

Havørne-parret på Fyn har opgivet at yngle. Parret er blevet generet af flere andre Havørne - både adulte og yngre fugle. Den ny rede er opgivet, men der bygges nu på endnu en rede, som vil klar til sæsonen 2010.

 

9.april 2009

Havørne unger klækket på Midtsjælland

 

7.april 2009

Følg en rugende Havørn via web-camara.

Hvis du vil følge en rugende Havørn, så prøv på http://www.eenet.ee/EENet . Når den estiske side kommer frem, dobbeltklikker du på billedet af 2 Havørne, og du kan følge den ynglende Havørn. Der er stadig sne i skovbunden i Estland. God fornøjelse.

 

7.april 2009

Mange Rørhøge er nu ankommet til ynglepladserne. Der ser ud til at være kamp om de bedste ynglepladser i dette forår. En mindre lokalitet ved Tystrup sø havde i går, 2 hanner og 2 hunner samt besøg af en tredje han. Fra samme sted kunne der yderligere iagttages Rørhøg hanner ved 8  tidligere territorier.

 

6.april 2009

Blå kærhøge ses stadig forskellige steder i Danmark, og flere par (han og hun) på steder med egnet ynglebiotop, så hold udkig med de Blå kærhøge - flere par yngler tydeligvis i Danmark hvert år - både i Jylland og på Sjælland. Meddel det evt. på info@danmarksrovfugle.dk

 

5.april 2009

Fra Sydjylland meldes det, at alle de kendte glente-ynglesteder fra 2008, nu er besat. De seneste dages varme vejr har bevirket, at de nu for alvor er gået i gang med den kommende ynglesæson. Frøer og tudser er kommet frem og vandrer, og det har givet en ekstra fødekilde til de Røde Glenter. Nu venter man på næste trækbølge af glenter, dem som skal yngle første gang, og håber at flere af disse finder egnede steder i Danmark. En kollektiv overnatningsplads i Kolding-området husede 7 Røde glenter (6 adulte og 1 2K-fugl. Den blev opløst de sidste dage i februar.

Fra Østjylland meldes om 2 par ved rede, men ellers mindst 5-6 steder med stationære Røde glenter.

På Sydsjælland er der glenter de fleste steder, hvor den også blev truffet i 2008.

 

2.april 2009

Tilbudet fra Danmarks Naturfredningsforening  kom jo 1.april, så du har sikkert fattet pointen.............

 

1.april 2009

Der allerede meldt om flere iagttagelser af Sort Glente både i Jylland og på Sjælland - der er meget tidligt på foråret med iagttagelser fra ca. 20 marts og frem. Mange steder med Rørhøge og Fiskeørne den sidste uge. Send dine obs af Rød-og Sort Glente og stationære Fiskeørne på info@danmarksrovfugle.dk

 

Giv sommerfuglen et navn – og få et ½ års gratis medlemskab

Danmarks Naturfredningsforening

 

1. april 2009

En ny sommerfugl er på vej til Danmark fra Kaukasus – det kan blive Bjørnekloens endeligt!
Den lille, undselige sommerfugl Megafalsum heracleum flytter sig med lynets hast op igennem Europa. På få år har den spredt sig fra de sydkaukasiske bjerge via Balkan og Tyskland. Den nyder godt af det varmere klima og i sommer kan vi vente den her til Danmark, hvor milliarder af sommerfugle vil invadere sommerlandet. Men heldigvis er den mest tiltrukket af bjørnekloen, som kan vente sig stærk konkurrence.

På trods af dens småkedelige udseende, har den en vældig dramatisk effekt på den smukke, men meget hidsige bjørneklo. Den æder frøene og stopper denne plante, som ellers breder sig med lynets hast over hele landet.

Den nye sommerfugl har ikke noget dansk navn, derfor efterlyser Danmarks Naturfredningsforening ideer. Har du et godt forslag på et dansk navn til Megafalsum heracleum, så vil DN’s sommerfugle ekspert Hans Bredpande gerne kontaktes på 39 17 40 56 – alle forslag belønnes med et ½ års gratis medlemskab.

Yderligere oplysninger: Hans Bredpande, på 39 17 40 56

25.marts 2009

Havørne skal ikke længere have fred!

 

se link tilFriluftsrådets udtalelser 

 

24.marts 2009

En ny bog om Spurvehøgen.  

Hilsen Jørgen Jensen

 

23.marts 2009

Fra østlige Sønderjylland meldes nu, at alle de Havørne-par fra 2008 er gået på rede, men tillige er der set "havørne-par" bestående af en udfarvet hun og yngre han (3K-4K) på 3 forskellige lokaliteter samt et "Havørne-par" med en udfarvet han og en ikke udfarvet hun på en 4. lokalitetet (mellem Vejle og Åbenrå) . Fra Østjylland meldes om et par Havørne (begge udfarvede) i områderne Brabrand sø- Årslev Engsø  - alle fra de sidste 2 uger.

Blandt andet er det ene par (adult hun og en 3K han (farvemærket finsk fugl) set sammen gennem længere tid i områder syd for Haderslev.

 

23.marts 2009

Sådan kan du hjælpe med overvågningen af de fåtallige rovfugle - send dine oplysninger til info@danmarksrovfugle.dk

 

Hej
Min kone og jeg har i den seneste tid ( 1-2 uger) jævnligt set 2 røde glenter (ynglepar) i området omkring Buerup (øst for Tissø) over mod Frendeved-skoven. For ca. 10 år siden havde vi et ynglende par på Ørnebjerg, så vi håber at det nye par vil genoptage traditionen.

Med venlig hilsen / Best regards
Jens Kildemoes

 

23.marts 2009

SET I UDLANDET - CANADA 

Fra Birger Hultengren har fået et fotodokumenteret tilfælde hvor Hvidhovedet Havørn angriber et bytte, der er større end den selv - se HER

 

20.marts 2009

Det er tidligere nævnt, at der var mindst 2 nye par Havørne på Sjælland - nu er det officielt - se linket her

 
 

16.marts 2009

Ny Litteratur (se også 10.marts)

Der er lige udkommet en meget spændende ”bog”:

AMBIO, Vol. XXXVII Number 6, September 2008

 

Jeg sendte for nogle dage siden en meddelelse om AMBIO, Vol. 37, Number 6, 2008, Special Issue: Monitoring for and with Raptors of Europe.

Nu har jeg læst en del i dette blad. Og der er mange spændende og meget interessante artikler om rovfuglesituationen i hele Europa. Om bestande, ringmærkning, forgiftninger mm.

Dette er den korrekte hjemmeside www.ambio.allenpress.com hvor I kan se uddrag af alle artiklerne.

 

med venlig hilsen

Jørgen Jensen

 

15.marts 2009

Flere Havørne-par tøver med at skride til rugning - enten på p.g.a. for megen opmærksomhed eller for megen overvågning (Jylland og Fyn)

 

14.marts

Flere Rød Glente i området Sorø-Slagelse.  Midt over Sorø by sås adult Havørn forfulgt af en Vandrefalk. 

 

12. marts 2009

Nyt fra udlandske rovfugle  - BLÅ GLENTE

 

I Spanien har man netop lavet genetiske undersøgelser på Blå glente.

Resultaterne viste meget overraskende at arten, genetisk set ligger

mellem ugler og rovfugle. 5 - 6 forhold kunne relateres til ugler.

Ja, hvem kunne have troet det! 

Jørgen Terp Laursen

 

11.marts 2009

Mere om den døde Havørn!

Jægerforbundet tager på det
skarpeste afstand fra havørnedrab

Danmarks Jægerforbund er i dag blevet gjort bekendt med, at der ved Saltbækvig i Vestsjælland i lørdags er fundet en død havørn.

Lodsejeren, der fandt ørnen, undrede sig over, at den blødte fra hovedet, hvorefter den blev bragt til en dyrlæge, som efterfølgende sendte den til obduktion på Zoologisk Museum i København. Her viste det sig, at ørnen var blevet skudt med en riffel.

DJ tager størst mulig afstand fra denne kriminelle handling!

Steen Flex oplyser, at den gamle havørn nærmere bestemt blev fundet liggende på bugen i en mindre lund ved Kåstrup Holme ved Saltbækvig og at DOF naturligvis agter at politianmelde den kriminelle handling snarest muligt.

Jægerforbundets formand, Ole Roed Jakobsen, ønsker det lokale politi alt muligt held i jagten på vedkommende, der har skudt havørnen:

- Jeg håber i den grad, at vedkommende bliver fundet og retsforfulgt for denne kriminelle handling, der ingen steder hører hjemme, og som vi i Jægerforbundet på det skarpeste tager afstand fra.

- Danmarks Jægerforbund vil i morgen onsdag den 11. marts tage kontakt til det lokale politi, og viser det sig, at episoden ikke er anmeldt, vil vi tage det fornødne skridt til anmeldelse, så sagen hurtigst muligt kan blive efterforsket, slutter Ole Roed Jakobsen.  
MSJ

                                  

 

 Zoologisk Museum i København har obduceret havørnen og konstateret, at den er dræbt med en riffel. FOTO: STEEN FLEX

 

10.marts 2009

Ny Litteratur

Der er lige udkommet en meget spændende ”bog”:

AMBIO, Vol. XXXVII Number 6, September 2008 Special Issue: Monitoring for and with Raptors of Europe. 74 sider. Pris 27.50 US Dollar.

Se mere på www.ambio.kva.se

 

med venlig hilsen

Jørgen Jensen

Ørnevej 122, DK-5210 Odense NV, Denmark Phone +45 66 16 45 87

Email blackstork@talnet.dk

 

9.marts 2009

Der er lørdag den 7.marts fundet en død udfarvet Havørn ved Kalundborg. De nærmere omstændigheder kendes ikke.

 

8.marts 2009

Flere Havørne-par har skiftet ynglested i foråret 2009 - byggede nye reder - til mere beskyttede steder!

Der meldes om flere rugende par end i sidste uge.

 

Fiskeørn set ved Tystrup sø - ankom samme sted den 10.marts i 2007 og 9.marts 2008. Næsten på dato! Fuglen har specielle kendetegn i fjerdragt og det er utvivlsomt samme fugl alle 3 år.

 

4.marts 2009

Mindst 4 par af Danmarks Havørne-par har allerede lagt æg og er begyndt at ruge - Sydjylland og Sjælland

 

28.feb 2009

Flere par Havørne har travlt for tiden - rederne skal være klar inden midten af marts. Mindst 2 nye par på Sjælland og i Østjylland pendlere Havørne mellem flere reder og kan ikke bestemme sig for hvilken rede de skal anvende. Par på Sjælland har bygget ny rede indenfor de sidste 3 uger og blev set parre sig ved reden i dag 28.feb

 

28.feb 2009

Til illustrationer på hjemmesiden efterlyses billeder af Hedehøg - han, hun og ungfugle - siddende/flyvende. Vil du stille billede rådighed så send det til info@danmarksrovfugle.dk med din ønskede undertekst og navn. Skriv evt. også om det ønskes vist i fotogalleriet her på www.danmarksrovfugle.dk

 

28.feb 2009

Rørhøg han iagttaget ved Basnæs ved Skælskør - foråret er ikke langt væk.

 

28.feb 2009

Røde Glenter forsvarer allerede territorie på Sjælland - territorieflugt i stor højde over skovene iagttaget 4 steder i dag.

  

27.feb 2009

Der er kommet en henvendelse om det er muligt at vise foto af afvigende farvet Musvåge i Fotogalleriet - lyse og brogede fugle, meget mørke, små og store. Mange der ikke kender rovfuglene så godt, har svært ved at kende afvigende farvede Musvåger fra både Fjeldvåge og Fiskeørn - vil du bidrage til at vise så mange som muligt anderledes farvet Musvåger (siddende som såvel flyvende) så send dem i en rimelig kvalitet til info@Danmarksrovfugle.dk

 

 

  TIL START

 

                                                                        DanmarksRovfugle.dk © 2008-2009 •  WEBMASTER Benth Micho Møller                                                         opdateres løbende